Facilitatie

Trainingsacteren is het gebruik maken van een trainingsacteur in leersituaties. De trainingsacteur speelt een rol, zodat de cursist zijn gedrag kan oefenen in een gesimuleerde omgeving. De trainingsacteur is getraind om binnen de rol geobserveerd gedrag van de deelnemer terug te geven in het spel. Hierdoor ervaart de deelnemer welke gevolgen zijn of haar gedrag (verbaal en non-verbaal) heeft. Een trainingsacteur is gespecialiseerd om de cursist gericht gedrag aan te bieden zodat de deelnemer op het juiste niveau kan oefenen. Bovendien is de trainingsacteur opgeleid om gerichte feedback te geven waarmee de cursist zijn of haar gedrag en het gevolg op de gesprekspartner en omgeving beter kan begrijpen.

MJO Advise vindt de volgende zaken belangrijk

  • Veilige leeromgeving: Het aanleren van nieuwe vaardigheden kost inspanning, is spannend en doet soms pijn. Net als het trainen van fysieke spieren en handelingen zoals turnen of fietsen is het de kunst een situatie te creeren waarin deelnemers wel kunnen vallen, maar geen blessures oplopen. MJO Advise vindt het belangrijk om dit aspect van leren niet te ontkennen. Maarten heeft verschillende (speelse) werkvormen om dit bespreekbaar te maken en de leeromgeving zo comfortabel mogelijk te maken waarin men wel uitgedaagd wordt om te leren, maar niet afgeschrikt.
  • Persoonlijke leerervaring: Iedereen is anders, en vraagt een individuele aanpak, ook binnen een cursus voor het aanleren van specifieke vaardigheden. Ik word enthousiast en blij van het zoektocht naar de individuele groeipunten van cursisten. Ik ga dan ook graag binnen alle oefeningen van het simpele hoefijzer oefeningen tot het simuleren van situaties op zoek naar het aanbieden van gedrag waarmee de cursist verleidt wordt om te leren.
  • Feedback: Terugkoppeling is voor iedereen belangrijk, het stimuleert en geeft energie bij positieve feedback, en kan mensen aanzetten tot verandering bij negatieve. Slechte feedback kan echter ongewenste consequenties hebben. Maarten is goed in het geven van concrete, heldere feedback met haakjes waarmee de deelnemer verder kan. Hij is een sterk voorstander van individuele take-home messages voor deelnemers. Hij doet dit onder meer door gebruik te maken van de ideeen zoals aangegeven in Thanks For The Feedback
  • Gezamelijke verantwoordelijkheid: Zowel deelnemer, trainer/assessor en trainingsacteur bepalen de context waarbinnen het leren plaatsvindt. Het is daarbij belangrijk als men overkoepeld over deze driehoek heen op zoek gaat naar het gemeenschappelijke belang. Maarten voelt zich daar nadrukkelijk verantwoordelijk voor en zal dus ook indien nodig graag opstellen als co-trainer