Facilitatie

Enabling en facilitatie stelt groepen en organisaties in staat om effectiever te werken, samen te werken en synergie te bereiken door structuur en proces te voorzien bij interacties. Het is de taak van de facilitator om iedereen te ondersteunen om zijn best te doen en moedigt participatie aan, bevordert wederzijds begrip en cultiveert de gedeelde verantwoordelijkheid om inclusieve oplossingen te zoeken en duurzame overeenkomsten te sluiten. De facilitator is een 'inhoudneutrale' partij die geen partij kiest of een standpunt verwoordt of verdedigt.

MJO Advise houdt zich op gebied van enabling en facilitatie bezig met de volgende onderwerpen

 • Agile coaching: MJO Advise heeft al meer dan 10 jaar ervaring in agile werken zowel als scrum master en als scrum coach. De parallellen tussen agile werken en improvisatie principes zijn legio en dienen ook als inspiratiebron en motivatie. De helderste manier is de huidige vertaling in modern agility
  • Maak mensen geweldig en laat ze schitteren;
  • Maar veiligheid randvoorwaardelijk;
  • Experimenteer en leer vaak en snel;
  • Lever continu toegevoegde waarde.
 • Innovatie: Serieuze game concepten zoals¬†Innovation Games¬†(Luke Hohmann) zijn een inspirerende, effectieve en snelle manier bij verschillende fases van concept en productontwikkeling elementen te concretiseren. Door het gebruiken van zulke games kan men nieuwe concepten ontdekken, vormen, prioriteren en uitvoeren. MJO Advise heeft ervaring als organiser and facilitator van dit soort games zowel voor interne als externe teams.
 • Team Building: Voor elk team is het goed om van tijd tot tijd te reflecteren hoe het team functioneert. MJO Advise vindt het belangrijk dat dit op een informele en speelse manier gebeurt. Hiertoe worden vormen uit het improvisatietheater gebruikt. Een van de bekendste is wel de Ja-En versus de Ja-Maar. Sommige oefeningen zijn licht aangepast om ook zaken zoals kernkwadranten van Daniel Ofman te behandelen.