Business Life Model

Business engineering is de ontwikkeling en implementatie van organisatieoplossingen, van businessmodel tot bedrijfsprocessen en organisatiestructuur tot informatiesystemen en informatietechnologie. Het combineert kennis op het gebied van bedrijfskunde, industriële techniek en informatietechnologie en verbindt deze met alle aspecten van transformatie van modellen tot verandergedrag.

MJO Advise onderscheidt bij business engineering (eendachtig aan de Archimate aspecten)  drie hoofddimensies

 • Kennis (passive structure): Welke kennis wordt gebruikt en hoe is deze georganiseerd. De scheidslijnen tussen data, gegevens, informatie en kennis zijn niet altijd duidelijk te maken, vandaar dat we dit voor het gemak even allemaal scharen onder 'kennis' .
  • Kennis architectuur: het in kaart brengen, informatie analyses, conceptuele kennisrepresentaties en eventuele business rules;
  • Kennis management: de life cycle organiseren, detecteren en oplossen van kennisknelpunten;
  • Kennis redesign: delen van kennis in een keten, omgaan met standaard registers, bijhouden van tijdsbeelden, lerende systemen (best action etc.), data mining.
 • Proces (Behavior): Welke processen bestaan er en hoe worden zitten die in elkaar.
  • Proces architectuur: proces analyses zoals workflow, zaakgericht werken, dynamisch case management, event gedreven processturing;
  • Proces management: proces monitoring, proces verbeteringen (lean/Six Sigma), taak prioritisering en toewijzing;
  • Proces redesign: zelfsturing, klant centraal, los durven laten fijnmazige besturing.
 •  Actoren (active structure): welke business actoren, devices en/of applicatie-componenten zijn betrokken. Naast het daadwerkelijk uitvoerders van processen worden ook stakeholders meegenomen. We leggen daarbij de focus op de menselijke actoren
  • Actor architectuur: teamanalyse (Belbin), in kaart brengen van (kern)kwaliteiten/kwadranten, en hun formele en impliciete rollen
  • Actor management: teambuilding, sturen op persoonlijke effectiviteit
  • Actor redesign: coaching